Vòng tay đá ngọc thạch trắng sữa

Vòng tay đá ngọc thạch trắng sữa

Mô tả vòng tay đá ngọc thạch trắng sữa

Điều kiện: Mặt hàng hoàn toàn mới.
Hình dạng: Tròn
Kích thước: 12 mm giá 860.000 vnđ
Kích thước: 10 mm giá 635.000 vnđ
Kích thước: 8 mm giá 390.000 vnđ
Chiều dài: 16
Màu chính: Xem hình ảnh

Thông tin đá ngọc thạch trắng sữa

Nhóm: peralkaline
Màu sắc: trắng sữa, đen
Độ cứng: 5,5 đến 7
Trọng lượng riêng:
Chỉ số khúc xạ:
Tính chất quang học:
Thành phần hóa học: SiO2 73.66 Be 16.00 Zr 2072.10 Nd 153.50
TiO2 0.21 Rb 374.30 Nb 156.50 Sm 30.17
Al2O3 10.74 Sr 42.30 Hf 53.40 Eu 0.38
FeOatot 4.09 Cs 7.60 Ta 9.40 Gd 28.76
MnO 0.07 Ba 144.00 Th 36.60 Tb 4.90
MgO 0.08 V 17.00 U 14.20 Dy 30.63
CaO 0.48 Co 0.50 Pb 15.60 Ho 5.99
Na2O 4.40 Ni 2.10 Ga 41.90 Er 19.33
K2O 4.65 Cu 1.70 La 176.50 Tm 2.88
P2O5 0.01 Zn 48.00 Ce 361.40 Yb 18.92
LOIc 1.10 Y 163.70 Pr 42.95 Lu 2.88
Total 99.49
PId 1.14
aFeOtot = total Fe as Fe2O3
bbdl = below detection limit
cLOI = loss on ignition
dPI = peralkaline index (Na2O + K2O/Al2O3)

Ý nghĩa đá ngọc thạch trắng sữa "Dal Dalian jasper"


635.000 vnđ
Add to Cart

Biểu mẫu liên hệ

Shipping & Returns

S